HRF kräver rim och reson i beskattningen av husbilar

Detta med anledning av den oproportionerliga och oskäliga beskattning som nya husbilar riskerar att drabbas av från och med 1 september i år.