Eldningsförbud i stora delar av länet

På Västervik Resort står ett 100-tal husbilar uppställda i prydliga rader. Det är Svenska McLouisklubben som har sin årliga träff i helgen. Mitt bland …