Ställplats vid Jamtlibryggan i Östersund

För tätt parkerade husbilar vid Jamtlibryggan i Östersund blev ett problem som inte kunde skyltas bort, i stället löste kommunen det med att öppna en …